XLIS KLÄPP

målning 1
målning 2
kritmålningar
grafik
offentliga verk

cv
recensioner
kontakt
första sidan

Slösande färgrikt och med en atmosfär av livsglädje

Galleri Kaz Västerås
Till och med den 6 mars 2011

Det är något upplyftande över Lis Kläpps måleri. Allt hon visar
i KAZ Galleri andas tillförsikt, livsglädje och kärlek till naturen.

Lis Kläpp omvandlar sina naturintryck till bilder som visserligen är abstrakta men som har en konsekvent kod för förståelsen. Landskapets element återges i fält av varierande stolek och form, ibland disciplinerat geometriska, ibland mer lösligt samlade och kompletterade med otyglade mönster.
Här antyds flödande ljus och friska vindar och forsande vatten. Oftast rör sig Lis Kläpp i ett öppet landskap men skogen finns där också. Ingen tung barrskog dock, mera sydsvensk lövskog. Säkert hämtar hon mycken inspiration från Skåne där hon är bosatt.
Eftersom hon går långt i sitt nonfigurativa bildspråk är det omtumlande att hitta konkreta gestalter hos henne, mest djur men också träd och hus.
Dessa representerar ändå inte det helt verkliga, det som kan ses av vilket öga som helst. I sin naiva, rent primitiva enkelhet, och målade med bred pensel, blir de mera symboler för en ytterligare närvaro i naturen, av varelser som alltid har haft äganderätt till naturen eller av människor som nu sätter sina spår med byggenskap.
Det blir en harmonisk samklang mellan ursprungligheten och förändringen, i både årets växlingar och tidens gång.
Lis Kläpp slösar med färger. Några kalla skalor påminner om vintern som plågar oss nu men dominerande är gult och orange, vitt och ljust grönt som ger sommaraning. Samtidigt utstrålar bilderna en hälsosam optimistisk, kaxig atmosfär.

BIRGIT AHLBERG-HYSE
VLT 19.2.2011

 


ATT HÖRA TILL LIVET
Konst
Lis Kläpp
Målningar
Galleri Blå
19 mars - 20 april 2008

De plöjda markerna i Skåne är på våren och hösten tunga av vatten, den bruna färgen djupnar och det är bara för landmännen att vänta på att farorna ska ljusna och att markerna ska vara färdiga för att bli beredda. Vid en tur i landskapet i helgen, så täcks markerna även av snö, samtidigt som viporna fladdrar och äppelträden klipps.

Lis Kläpps målningar är inte tungt jordfärgade, de har en kolorit av livsglädje, av positivism, av ljus och av lätthet i anslaget, hon bejakar livet, hon säger ja till att leva tillsammans med andra och annat i en större helhet.

Hon följer årstidernas cykler, hon ser färgskalorna skifta, från sommar till vinter och hon ser ljuset skifta från Söderslätt till Provence.

De svala, lätt isfärgade vinterfärgerna står bredvid sommarfärger en varm sensommardag. Och i allt detta finns det hus, ängar, kullar och människor, vi är en del av något större och vi har dessa landskap en samhörighet, som vi ofta glömmer bort eller inte ger oss tid att se.

Men dessa scener, eller bilder har inget med tid att göra, de är inte fästade vid någon tid, de är tidlösa arketyper, urtyper, som en del av många generationers liv, av ett långt kulturarv.

Det är denna tidlöshet i tematiken, som bygger Lis Kläpps lätt monumentala bildvärld, som styr hennes val av färger och former, av klanger och rytmiska strofer.

Bildernas, färgkomposition laddar även verket med energi och rörelse och i atavistiska symboler av djur, människor och träd.

Målningarna har känslor, de förmedlar stämningar, inte av oro, inte av ängslan, utan snarare av stillhet, och lugn.

Det är bilder, som andas harmoni, balans och förtröstan om en ljus framtid.

Denna känsla kan vila i ett hus i ett gult landskap eller i kroppen hos en gul katt.

De tidlösa symbolerna som av djur och hus har ingen modernitet i sin tillhörighet, de kan tillhöra både slumrande och döda kulturer, de kan ha fått sin näring från babyloniska lejon eller spanska grottmålningar.

Lis Kläpps gestaltningar av sina tankar och uppfattningar ger oss, som ser hennes bilder, ljus i hjärtat och berättelser att leva med länge, bortom galleridörren.

Bo Bjelvehammar
Ystad Allehanda 3 april 2008