XLIS KLÄPP

målning 1
paintings

målning 2
paintings

kritmålningar
chalk drawings

grafik
graphic

offentliga verk
public works

cv

recensioner
reviews

kontakt
contakt

första sidan
first page

 

 

 


Är sedan 40 år yrkesverksam konstnär med inriktning på tvådimensionellt måleri. Arbetar med en abstrakt omgestaltning
av landskapet, ett avskalat och reducerat bildspråk.

Färgen har stor betydelse men även rörelsen och rytmen. Upplever färgen som musikaliska klanger som jag vill ladda med stämningar och känslor.
Använder teman om oändligheten med förenklade symboler av djur, hus, träd eller gestalter.

I am since 40 years ago a professional artist with a focus on two-dimensional painting. Working with an abstract transformation of
the landscape, a stripped and reduced imagery.

The color is very important, but also the movement and rhythm. Experiencing color musical sounds that I want to load with moods
and emotions. Using themes of infinity with simplified icons of animals, houses, trees or figures.

 

AKTUELLT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkesunda olja på duk 100x110