MOS Malmö open studios 2019
Ateljéföreningen ADDO
Borrgatan 4 Malmö (obs ny adress)

Min studio ligger på övre plan till höger

3 Maj kl. 13 - 20

4 Maj kl. 11 - 18

www.malmoopenstudios.se


 

VENS KULTURHUS

22 juni - 11 juli 2019

Tuna Byväg 10

260 13 Sankt Ibb

vernissage lördagen den 22 juni kl 11-16

öppet alla dagar 11-16VÄSTERÅS KONSTHALL

4 - 26 april 2020

Slottsgatan 17, 722 11 Västerås

öppet: tisd - fred 12-17, lörd 12-16

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 
 

 back