XLIS KLÄPP

Ölandssviten
paintings

målningar
paintings

kritmålningar
chalk drawings

grafik
graphic

offentliga verk
public works

cv

recensioner
reviews

kontakt
contakt

första sidan
first page

 


Är sedan 40 år yrkesverksam konstnär med inriktning på tvådimensionellt måleri. Arbetar med en abstrakt omgestaltning
av landskapet, ett avskalat och reducerat bildspråk.

Färgen har stor betydelse men även rörelsen och rytmen. Upplever färgen som musikaliska klanger som jag vill ladda med stämningar och känslor.
Använder teman om oändligheten med förenklade symboler av djur, hus, träd eller gestalter.

I am since 40 years ago a professional artist with a focus on two-dimensional painting. Working with an abstract transformation of
the landscape, a stripped and reduced imagery.

The color is very important, but also the movement and rhythm. Experiencing color musical sounds that I want to load with moods
and emotions. Using themes of infinity with simplified icons of animals, houses, trees or figures.

 

 


xxxxxArbetar som färgmålare med det visuella i bilden, målningarna består av abstrakta inre och yttre landskap. Titlarna är ofta hämtade från orter på Öland, som är ett slags uråldrigt jordbrukslandskap med havet, alvaret och skogen som grannar. Ön har ett fantastiskt ljus som ger underbart vackra färger.
Målar inte vad jag ser utan vad jag upplever här och nu. Allt är en mix av en orolig värld, vårt korArbetar som färgmålare med det visuella i bilden, målningarna består av abstrakta inre och yttre landskap. Titlarna är ofta hämtade från orter på Öland, som är ett slags uråldrigt jordbrukslandskap med havet, alvaret och skogen som grannar. Ön har ett fantastiskt ljus som ger underbart vackra färger.
Målar inte vad jag ser utan vad jag upplever här och nu. Allt är en mix av en orolig värld, vårt korta liv och en vacker natur.
ta liv och en vacker natur.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omvälvning 93x110

 

webdesign Lis Kläpp september 2017